pristopna kontrola
PRISTOPNA KONTROLA


Ena izmed osnovnih človekovih potreb je tudi potreba po varnosti! V večjih institucijah si odgovorni želijo čim varneje opremiti objetke in poslopja z različnimi sistemi nadzora gibanja. S sistemi nadzora gibanja se varujejo pred nepridipravimi, obenem pa sistemi omogočajo nadzor nad vsemi, ki se gibljejo v njihovem objektu ali poslopju. 

Pristopna kontrola je sistem tehničnega varovanja, omejuje vstop in gibanje po objektih ali poslopjih, zasnovana je na računalniško podprti evidenci prisotnosti oseb ali pa registraciji delovnega časa zaposlenih. Glavne naloge pristopne kontrole so predvsem v omejevanju vstopov in izstopov na določenem mestu, v določenem času in evidentiranje vseh prisotnih. Sistem za delovanje uporablja strojno in programsko opremo. 

Pristopna kontrola ima več načinov varovanja, razvrščeni so na različne ravni, zato so tehnična sredstva, ki sestavljajo sistem prilagojena glede na način varovanja, ceno in zanesljivost posameznih elementov in sistema v celoti. 

Poznamo več načinov identifikacije, v osnovi jih delimo na tri skupine
  1. kar oseba ima (zapestnica, magnetna kartica, magnetni ključ,...)
  2. kar oseba ve (PIN koda, osebno geslo,...)
  3. kar oseba je (telesne in vedenjske značilnosti osebe)